Mainokset

Journalismi ja sosiaalinen media aiheina Turun seminaarin iltapäivässä

Turun journalistiseminaarin iltapäivässä puhuttivat internet, sosiaalinen media ja journalismi. Aiheesta olivat puhumassa pitkän linjan bloggaavat journalistit ja sosiaalisen median tuntijat Kari Haakana ja Matti Lintulahti.

Lintulahti ennusti puheenvuorossaan journalistiseen työhön käytettävän työajan laskevan reippaasti. Amatööritoimittajat tulevat perinteisten journalistien johdettaviksi, mistä Lintulahti mainitsi esimerkkinä ranskalaisen Le Post -verkkolehden, jolla on verkossa jo miljoonia lukijoita. Samalla mikroblogit ja muu nopea kansalaisten toteuttama raportointi yleistyvät edelleen nykyisestä. Entistä suuremmaksi ongelmaksi nousee Lintulahden mukaan väärän tiedon nopea leviäminen.

Lintulahti ei ennustanut hyvää tulevaisuutta verkkojulkaisujen maksullisuudelle: ilmaisuuteen on totuttu ja kynnys maksamiseen on yhtä korkea, olipa hinta pari euroa tai pari senttiä. Toivottomalta ei kuitenkaan näytä, koska esimerkiksi Pohjoismaissakin julkaistaan jo nyt taloudellisesti kannattavia verkkojulkaisuja. Lintulahden puheenvuorosta voi lukea lisää Qaikusta.

Sanoma Magazinesin verkkopuolen kehityspäällikkönä työskentelevä Kari Haakana totesi, että ammattitoimittaja saa edelleen helpommin tietoja kuin toimituksen amatööriavustaja. Haakanan puheenvuoron otsikko kysyi, kannattaako toimittajan pelätä sosiaalista mediaa. Vastauksena Haakana totesi, että ei kannata: amatöörin ja ammattitoimittajan ero näkyy edelleen lopputuotteessa, eivätkä sosiaalisen median sisällöt helposti korvaa ammattitoimittajan tuottamia sisältöjä.

Haakana kannusti toimittajia käyttämään sosiaalista mediaa uusien juttuaiheiden etsimiseen ja oman persoonan markkinointiin ja esilläpitämiseen. Toimittaja voi esimerkiksi blogia kirjoittamalla olla näkyvillä potentiaalisille työnantajille. Myös Haakanan esityksestä voi lukea lisää Qaiku-mikroblogipalvelusta ja Twitteristä.

Mainokset
%d bloggers like this: