Mainokset

Talousjournalismin on sukellettava syvemmälle

Opiskelijapuhe

Niina Martikainen ja Joonas Partanen esittelivät opiskelijoiden tutkimuksen tuloksia. Kuvaaja: Ville Koivisto

Talousjournalismia tutkineen opiskelijaryhmän mukaan talouden uutisointi on pinnallista ja sitä tekevät toimittajat asiaan heikosti perehtyneitä. Talousjournalismilta kaivataan syvällisiä ja selittäviä juttuja, sillä median vaikutusta talouteen ja talouspolitiikkaan pidetään suurena.

Tiedotusopin opiskelijat Niina Martikainen ja Joonas Partanen esittivät tuloksen alustuksessaan ”Löytyykö luottoa?”.  Työ pohjautui journalismikritiikin projektiryhmän tekemään tutkimukseen, jossa haastateltiin etujärjestöjen ja tutkimuslaitosten edustajia.

Kritiikistä huolimatta haastateltavat arvioivat median onnistuneen vuoden 2008 talouskriisin uutisoinnissa kohtuullisen hyvin, ottaen huomioon resurssit ja kriisin yllättävyyden. Parannettavaakin jäi: haastateltavat kaipasivat talousjournalismilta nykyistä monipuolisempaa lähteiden käyttöä ja entistä kriittisempiä näkökulmia.

Niina Martikainen esitti, että median konsensushakuisuus jättää pimentoon paljon asioita, jotka olisivat julkisen keskustelun kannalta hyödyllisiä.

– Median pitäisi ajatella rohkeasti enemmän omilla aivoillaan.

Peppiina Ahokas

Mainokset
%d bloggers like this: