Mainokset

Tiedotusopin professori pohti talouden ja median roolia

Seminaarin avannut professori Risto Kunelius otti puheenvuorossaan esiin median roolin ja merkityksen voimana, joka vaikuttaa Suomen taloustilanteeseen.

Kuneliuksen mukaan meidän on mietittävä, millä tavalla journalismi ja talous kytkeytyvät toisiinsa ja mikä on median suhde talouden kehitykseen. Hän esitti ajatuksen journalismista eräänlaisena kansalaisia palvelevana talouden ennakkovaroitusjärjestelmänä.

Kuneliuksen esittämiin kysymyksiin saadaan vastauksia seminaarin aikana muun muassa tutkimuksen, yrittäjyyden ja politiikan näkökulmista.

Ville Koivisto

Mainokset
%d bloggers like this: